องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [ปทุมธานี]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [ปทุมธานี]
จังหวัด: 
ปทุมธานี
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

 


ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

มูลนิธิธัญวิทยา 

นายประสิทธิ์ แช่มสะอาด

เลขที่  ๑๐๔/๑  หมู่ที่  ๓ โรงรียนธัญวิทยา (ตงมิ้น)  ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี   จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์   ๑๒๑๑๐

02 577 2707

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล 

พันตรี ศิริชัย ทรัพย์ศิริ

เลขที่ ๘๐๒/๔๑๐  หมู่ที่ ๑๒ หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค    ซอย ๑๐  ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี   รหัสไปรษณีย์   ๑๒๑๑๐

02 990 0331

สมาคมผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนตงมิ้น

นายมงคล เกียรติสมชาย

เลขที่ ๑๐๔/๑   หมู่ที่ ๓ โรงเรียนธัญวิทยา (ตงมิ้น)   ตำบลรังสิต  อำเภอธัญบุรี   จังหวัดปทุมธานี   รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๑๐

02 577 2707
ชมรมพุทธรรมผู้นำเยาวชน
นายพลธวัช รามัญจิตร
เลขที่ 23/2 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสาม  อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี   รหัสไปรษณีย์  ๑๒๑๒๐
084 009 6116
ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดฟัดลุลลอฮีตาอาลา
นายอดุล อาดำ
หมู่ที่  ๔   ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์  ๑๒๑๔๐
02 592 3519
ชมรมครูแก้ว (ครุรตนํ)
รศ. สำรวย กิตติลาภานนท์
เลขที่  ๓๗/๒๗๓๕ หมู่บ้านพฤกษา ๑๓  ตำบลคลองสาม   
อำเภอคลองหลวง   จังหวัดปทุมธานี   รหัสไปรษณีย์  ๑๒๑๒๐
 
ชมรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน
นางสาววันวิสาข์ กันทาทอง
เลขที่  ๓๑/๑๒   หมู่ที่ ๑๐ ซอยเทพกุญชร ๑๗  ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง   จังหวัดปทุมธานี   รหัสไปรษณีย์  ๑๒๑๒๐
 
ชมรม“วัยรุ่นคุณธรรม”
นางสาวสมบูรณ์ แย้มกลิ่น
เลขที่  ๓๘/๒๓   หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองสาม  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   รหัสไปรษณีย์   ๑๒๑๒๐
 
ชมรมบ้านรักษ์ธรรม
นางรัตนาภรณ์ วงศ์มีแก้ว
เลขที่ ๓๒/๑๘๘  หมู่บ้านศุภลักษณ์  ซอย ๓   หมู่ที่ ๖  ตำบลคลองสาม   อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   รหัสไปรษณีย์   ๑๒๑๒๐
02 831 2018-9