ชมรมผู้สูงอายุ ร.พ.บ้านนา จ.นครนายก

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมผู้สูงอายุ ร.พ.บ้านนา จ.นครนายก
ที่อยู่: 
ร.พ.บ้านนา ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
จังหวัด: 
นครนายก
เบอร์ติดต่อ: 
037-381832
ผู้ประสานงาน: 
พ.ต.ท.แก้ว ถือมั่น รองประธานชมรม
กิจกรรมและโครงการ: 
ให้ความรู้เรื่องสุขภาพ ตรวจสุขภาพ ออกกำลังกายทัศนศึกษานันทนาการ สงเคราะห์ศพผู้สูงอายุ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้
พัฒนาชุมชนและชนบท
ชีวิตและสุขภาพ
ส่งเสริมวิชาชีพ
สันทนาการ การท่องเที่ยว