ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาล ปะเหลียน

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาล ปะเหลียน
ที่อยู่: 
ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.ปะเหลียน ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
จังหวัด: 
ตรัง
เบอร์ติดต่อ: 
075-289275
ผู้ประสานงาน: 
นางสมฤดี จริงจิตร พยาบาลวิชาชีพ 7
กิจกรรมและโครงการ: 
เสริมความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้
ชีวิตและสุขภาพ