ชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองคู

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองคู
ที่อยู่: 
หมู่ที่1,2,6,7 บ.หนองคูต.หนองคู อ.เมือง จ.ยโสธร
จังหวัด: 
ยโสธร
ผู้ประสานงาน: 
นายรินทร์ พลไชย
กิจกรรมและโครงการ: 
จัดกิจกรรมตามวันสำคัญทางศาสนา- อนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน- ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม- ตรวจสุขภาพ ออกกำลังกาย
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้