ชมรมผู้สูงอายุบ้านสร้างช้าง

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมผู้สูงอายุบ้านสร้างช้าง
ที่อยู่: 
ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ.สร้างช้าง ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
จังหวัด: 
ยโสธร
ผู้ประสานงาน: 
นายขจร ศรีวิเศษ
กิจกรรมและโครงการ: 
ตรวจสุภาพ ปีละ 1 ครั้ง- พบปะสังสรรค์ในวันพระ- ประชุมกรรมการทุก 3 เดือน สมาชิกประชุมแลกเปลี่ยน 1 ครั้ง/เดือน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้