ชมรมผู้สูงอายุสายน้ำทิพย์

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมผู้สูงอายุสายน้ำทิพย์
ที่อยู่: 
เลขที่ 17 หมู่ที่ 10 บ.กลาง - สระเกษ ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
จังหวัด: 
ยโสธร
เบอร์ติดต่อ: 
0-4579-5460
ผู้ประสานงาน: 
นายบุญจันทร์ โกมลวัตร
กิจกรรมและโครงการ: 
มอบสวัสดิการให้แก่สมาชิก- มอบทุนการศึกษาบุตรหลานสมาชิก- จัดกิจกรรมตามประเพณีต่างๆ - ส่งเสริมพัฒนาสุขภาพจิต กาย
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้