ชมรมผู้สูงอายุพรหมเทพาวาส

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมผู้สูงอายุพรหมเทพาวาส
ที่อยู่: 
35 ม.2 ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
จังหวัด: 
สิงห์บุรี
เบอร์ติดต่อ: 
036-522100
ผู้ประสานงาน: 
นายสำราย ตะปะสา ประธานชมรม
กิจกรรมและโครงการ: 
มีการประชุมประจำเดือนโดยการออกกำลังกายประเภท-ไม้พอง แอร์โรบิก บริจาคเงินทอดกบิน-ทอดผ้าป่าและสิ่งของต่างๆ
ความต้องการอาสาสมัคร: 
มีความสามารถในศิลปะการแสดงและร้องกลอนต่าง อบรมเสริมสร้างทักษะของอาสาสมัครจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับการอบรมสัมนาศักยภาพจากการพัฒนาชุมชน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้