ชมรมพุทธธรรมผู้นำเยาวชน ปทุมธานี

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมพุทธธรรมผู้นำเยาวชน ปทุมธานี
ที่อยู่: 
74/59 ม.19 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จังหวัด: 
ปทุมธานี
ผู้ประสานงาน: 
นายพลธวัช รามัญจิต ประธานชมรม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
สันทนาการ การท่องเที่ยว