ชมรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ปทุมธานี

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ปทุมธานี
ที่อยู่: 
31/12 ม.10 ซ.เทพกุญชร 17 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จังหวัด: 
ปทุมธานี
เบอร์ติดต่อ: 
085-1378676
ผู้ประสานงาน: 
นางสาววันวิสาข์ กันทางทอง
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน