ชมรมวัยทอง นครสวรรค์

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมวัยทอง นครสวรรค์
ที่อยู่: 
105/30 หมู่ 10 ถนนนครสวรรค์ พิษณุโลก ต.วัดไทร อ.เมืองจ.นครสวรรค์
จังหวัด: 
นครสวรรค์
เบอร์ติดต่อ: 
0-5622-7282
ผู้ประสานงาน: 
นายสัมพันธ์ มิคะนุช เลขานุการชมรมวัยทอง
กิจกรรมและโครงการ: 
ส่งเสริมดำเนินการด้านสวัสดิการสังคม - การพัฒนาองค์ความรู้ในการอบรมสัมมนาและกิจกรรมนันทนาการการทัศนศึกษาดูงาน ช่วยเหลือเงินครอบครัวข้าราชการครูบำนาญที่เสียชีวิต- มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้