ชมรมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
ที่อยู่: 
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
จังหวัด: 
ร้อยเอ็ด
เบอร์ติดต่อ: 
085-2300251
ผู้ประสานงาน: 
ด.ญ.พิมพ์เพ็ญ สุวรรณพันธุ์
กิจกรรมและโครงการ: 
โครงการสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงการจัดการกำจัดขยะ
ความต้องการอาสาสมัคร: 
เรียนรู้และศึกษาแหล่งความรู้ในท้องถิ่น
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน