ชมรมสร้างสุขภาพบ้านโนนอุดม

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมสร้างสุขภาพบ้านโนนอุดม
ที่อยู่: 
เลขที่ 85 หมู่ที่ 8 บ.โนนอุดม จ.ยโสธร
จังหวัด: 
ยโสธร
ผู้ประสานงาน: 
นายสุวรรณ์ ปัญญาดิษฐ์
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้