ชมรมอสม. ต.หัวป่า

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมอสม. ต.หัวป่า
ที่อยู่: 
106 ม.4 ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
จังหวัด: 
สิงห์บุรี
เบอร์ติดต่อ: 
084-9201510
ผู้ประสานงาน: 
นายบุญพร้อม บุญมีประธานชมรม
กิจกรรมและโครงการ: 
มีการประชุมประจำเดือนออกกำลังกาย กำจัดยุงลาย-เฝาระวังไข้หวัดนกและดูแลผู้สูงอายุรวมทั้งประชาชนในตำบล บริจาคเงินช่วยเหลือองค์กรต่างๆรับปรึกษาความเดือนร้อนในหมู่ตำบลรับผิดชอบ
ความต้องการอาสาสมัคร: 
มีควารู้ในด้านวัฒนธรรมประเพณีและการก่อสร้าง
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้