ชมรมเยาวชนไทยใจอาสา

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมเยาวชนไทยใจอาสา
ที่อยู่: 
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัยถ.สายร้อยเอ็ด-ดินดำ(หรือถ.คชพลายุกต์)ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
จังหวัด: 
ร้อยเอ็ด
เบอร์ติดต่อ: 
085-1192122, 087-2353114, 043-515894
ผู้ประสานงาน: 
ด.ญ.มาศสุภา อุปชิต ประธานกลุ่ม, นางรัญจวน จันทพิมพ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
กิจกรรมและโครงการ: 
1. นำเพื่อนในโรงเรียนฟังเทศน์ที่วัดทุกสิ้นเดือน 2. จัดทำหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง และให้ปฏิบัติเป็นแบบอย่าง และออกให้ความรู้กับชาวบ้าน 3. จัดอบรมคุณธรรมร่วมกับชุมชน 4. พัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ในหมู่บ้าน
ความต้องการอาสาสมัคร: 
เรียนรู้การบำเพ็ญประโยชน์ให้กับหมู่บ้านชุมชน เรียนรู้และเข้าใจหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน

1. การอาสานำเพื่อนในโรงเรียนฟังเทศน์ที่วัด
2. การอาสาทำหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงและออกให้ความรู้กับชาวบ้าน
3. การอาสาอบรมคุณธรรมร่วมกับชุมชน
4. การอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์