ชมรมเพื่อนใจวัยรุ่น

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมเพื่อนใจวัยรุ่น
ที่อยู่: 
71 ถ.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ดจ.ร้อยเอ็ด 45000
จังหวัด: 
ร้อยเอ็ด
เบอร์ติดต่อ: 
085-7616292, 043-512805
ผู้ประสานงาน: 
น.ส.ชนิกา สูงสันเขต ประธาน, นางจุฑามาศ วิลัยพิศ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม
กิจกรรมและโครงการ: 
1. รณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 2. เปิดศูนย์บริการให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ 3. มุมเปิดใจกับครูและเพื่อนสนิท 4. นำสมาชิกทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน

เรียนรู้การให้คำปรึกษาเพื่อน โดยเพื่อนเรียนรู้การทำกิจกรรมสร้างสรรค์และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
1. การอาสาสร้างเครือข่ายเพื่อนใจวัยรุ่นให้มากขึ้น
2. การอาสาส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์ต่างๆให้มากขึ้น
3. การอาสาเปิดศูนย์บริการให้คำปรึกษาจากเพื่อนถึงเพื่อน นักเรียนถึงครู
4. นำสมาชิกทำกิจกรรมสร้างสรรค์และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์