บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดนครสวรรค์

ชื่อหน่วยงาน: 
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดนครสวรรค์
ที่อยู่: 
เลขที่ 26/5 หมู่ 4 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์
จังหวัด: 
นครสวรรค์
เบอร์ติดต่อ: 
0-5634-5411
ผู้ประสานงาน: 
นางปริศนา เบญจาทิกุล (หัวหน้าบ้านพักเด็ก)
กิจกรรมและโครงการ: 
เป็นหน่วยงานคุ้มครองช่วยเหลือและป้องกันการละเมิดสิทธิเด็กและสตรีที่โดนทารุณกรรมล่วงละเมิดทางเพศ และใช้แรงงาน 1. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปคุ้มครองและช่วยเหลือ 2. สร้างความรู้ความเข้าใจในเชิงป้องกันเรื่องการพัฒนาเด็กและสังคมให้แก่ครอบครัวทั่วไป โรงเรียน และสังคม เจ้าหน้าที่เป็นผู้อบรมให้ความรู้ เป็นสถานแรกรับความคุ้มครอง
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน