บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ชลบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ชลบุรี
ที่อยู่: 
หมู่4 ถนนสุขุมวิท จ.ชลบุรี
จังหวัด: 
ชลบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
038-241492
เบอร์แฟกซ์: 
038-241492
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สตรี สิทธิสตรี