บ้านพักใจเลย

ชื่อหน่วยงาน: 
บ้านพักใจเลย
ที่อยู่: 
40/3 บ้านนาเขิน ซอยชอบศิริ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
จังหวัด: 
เลย
เบอร์ติดต่อ: 
042-832183, 081-8736714
ผู้ประสานงาน: 
นายวราวุธ โสภา ผู้จัดการบ้านพักใจเลย
อีเมลล์: 
varavuts@thaimail.com
กิจกรรมและโครงการ: 
1.ให้ความรู้เรื่อโรคเอดส์ 2.ให้การช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ 3.ให้คำปรึกษาเรื่อโรคเอดส์
ความต้องการอาสาสมัคร: 
การสื่อสารเรื่องเอดส์ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีวิทยากรคอยให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด