บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดระยอง

ชื่อหน่วยงาน: 
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดระยอง
ที่อยู่: 
318 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150
จังหวัด: 
ระยอง
เบอร์ติดต่อ: 
038-684895
ผู้ประสานงาน: 
นางศรีสุดา เถาเมืองใจ
เบอร์แฟกซ์: 
038-684895
อีเมลล์: 
rayong_shelter@dsdw.go.th
กิจกรรมและโครงการ: 
ให้การอุปการะ ดูแล สตรีที่ประสบปัญหา ถูกทอดทิ้ง กระทำทารุณ อาสาดูแล พูดคุย ให้คำแนะนำ บริจาคเงิน สิ่งของ สำหรับเด็กแรกเกิด นอกสมรส ไปจนถึงสตรีถูกกระทำทารุณกรรม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน