พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัด: 
สิงห์บุรี
เบอร์ติดต่อ: 
036-507162
ผู้ประสานงาน: 
นางรัชนี วชิรภูชัย
เบอร์แฟกซ์: 
036-507162
กิจกรรมและโครงการ: 
จัดอบรมให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุเด็ก-สตรี บริจาคสิ่งของ-บริจาคเงินเป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ความต้องการอาสาสมัคร: 
สามารถดูแลผู้สูงอายุที่บ้านที่เรารับผิดชอบ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สตรี สิทธิสตรี
คนชรา ผู้ยากไร้
พัฒนาชุมชนและชนบท