ปราชญ์ท้องถิ่น

ชื่อหน่วยงาน: 
ปราชญ์ท้องถิ่น
ที่อยู่: 
บ้านเลขที่ 402 หมู่ 3 ต เขาฉกรรจ์ อ เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
จังหวัด: 
สระแก้ว
เบอร์ติดต่อ: 
081-6638311, 087-71333768
ผู้ประสานงาน: 
นายอุดม โสมภีร์
กิจกรรมและโครงการ: 
แนะนำทความเข้าใจให้ชุมชนเรียนรู้หรือเรียนรู้วิถีชีวิตให้รู้เข้าใจปรัชญาต่างๆ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท