พีระยานุเคราะห์ มูลนิธิพีระยา-นาวิน ศูนย์เลย

ชื่อหน่วยงาน: 
พีระยานุเคราะห์ มูลนิธิพีระยา-นาวิน ศูนย์เลย
ที่อยู่: 
82 หมู่ที่ 12 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
จังหวัด: 
เลย
เบอร์ติดต่อ: 
042-850676
ผู้ประสานงาน: 
นางสมรักษณ์ ปัญญาคำ
กิจกรรมและโครงการ: 
รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนอายุระหว่าง 2-5 ปี อบรมครูพี่เลี้ยงสัมมนาประจำปี สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและการเลี้ยงดู มีผู้ปกครองเด็กมาบริจาคเงินเพื่อร่วมกิจกรรมสันทนาการ บริจาคสิ่งของให้กับเด็ก
ความต้องการอาสาสมัคร: 
เน้นครูที่มีทักษะการดูแลเด็ก มีใจรักเด็ก สามารถจะดูและเด็กได้ 1. การดูแลเด็กก่อนวัยเรียน 2. การพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน