มูลนิธิ อ.พิมพ์ บุญยก เพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิ อ.พิมพ์ บุญยก เพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์
ที่อยู่: 
72 บ้านบุญขวัญ ถนนพิเศษกิจ อ.เมือง จ.พัทลุง
จังหวัด: 
พัทลุง
เบอร์ติดต่อ: 
074-611690
กิจกรรมและโครงการ: 
1.ช่วยเหลือสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาและเยาวชน 2.ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดี กำพร้าบิดาขาดแคลน ทุนทรัพย์
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ