มูลนิธิ ส.เทียนทอง คุรุราษฎร์นุสรณ์

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิ ส.เทียนทอง คุรุราษฎร์นุสรณ์
ที่อยู่: 
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวังน้ำเย็น เลขที่ 40 หมู่ 2 ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
จังหวัด: 
สระแก้ว
ผู้ประสานงาน: 
นายสุรศักดิ์ เกตุสุภะ, นางสาวสรินยา กว้างสวาสดิ์
กิจกรรมและโครงการ: 
เพื่อส่งเสริมการศึกษาช่วยเหลือและสงเคราะห์นักเรียนที่ยากจนและขาดแคลนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวังน้ำเย็น และร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณะประโยชน์
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ