มูลนิธิกลุ่มเกษตรกรทำประมงอำเภอสิชล

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิกลุ่มเกษตรกรทำประมงอำเภอสิชล
ที่อยู่: 
142/2 หมู่ที่ 3 ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัด: 
นครศรีธรรมราช
เบอร์ติดต่อ: 
075-536324
ผู้ประสานงาน: 
นายสุธรรม วิชชุไตรภพ ประธานมูลนิธิ
กิจกรรมและโครงการ: 
ช่วยเหลือชาวประมงส่งเสริมอาชีพทางการประมง
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท
ส่งเสริมวิชาชีพ