มูลนิธิกระท่อมพระสิริ

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิกระท่อมพระสิริ
ที่อยู่: 
เลขที่ 240/2 หมู่12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
จังหวัด: 
ชลบุรี
กิจกรรมและโครงการ: 
ทำงานในด้านการช่วยเหลือสังคมพัฒนาส่งเสริมทักษะการพัฒนาชีวิตให้แก่ผู้ที่มีปัญหาครอบครัว และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้คำปรึกษาแก่ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด