มูลนิธิคณะธิดาเมตตาธรรมสาขาอุดรธานี (โครงการฟื้นฟูผู้พิการชุมชนอุดรธานี อำเภอหนองหาน)

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิคณะธิดาเมตตาธรรมสาขาอุดรธานี (โครงการฟื้นฟูผู้พิการชุมชนอุดรธานี อำเภอหนองหาน)
ที่อยู่: 
129/18 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมืองจ.อุดรธานี 41000
จังหวัด: 
อุดรธานี
เบอร์ติดต่อ: 
081-7993071
ผู้ประสานงาน: 
นางสาวสุปราณี กู้ทรัพย์
กิจกรรมและโครงการ: 
ส่งเสริมสถานพยาบาลสถานสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้า ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ส่งเสริมกิจการโรงเรียน สถานเลี้ยงเด็กอ่อน เด็กก่อนวัยเรียน และให้การสนับสนุนการศึกษาเด็กและเยาวชนส่งเสริมวัฒนธรรและการปฏิบัติตามคำสอนทางศาสนาให้คำแนะนำผู้ที่ขาดที่พึ่งทางใจ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง