มูลนิธิคณะธิดาเมตตาธรรม จังหวัดเลย

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิคณะธิดาเมตตาธรรม จังหวัดเลย
ที่อยู่: 
245 หมู่ที่ 6 ถนนมลิวรรณ ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
จังหวัด: 
เลย
เบอร์ติดต่อ: 
042-850882
ผู้ประสานงาน: 
ซีสเตอร์ สมถวิล ทองบ้านทุ่ม ผู้ประสานงาน
กิจกรรมและโครงการ: 
ช่วยเหลือคนพิการในด้านต่างๆ 1. การบริการด้านการป้องกันรักษา ส่งเสริม ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการแพทย์ 2. บริการฟื้นฟูคนพิการทางด้านวิชาชีพสังคมศึกษา
ความต้องการอาสาสมัคร: 
เป็นผู้ประกอบการวิชาชีพเฉพาะทางการแพทย์ มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องผู้พิการ และพัฒนาศักยภาพทางด้านอาชีพเฉพาะ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง