มูลนิธิกำแพงเพชรสงเคราะห์

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิกำแพงเพชรสงเคราะห์
ที่อยู่: 
413/6 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
จังหวัด: 
กำแพงเพชร
เบอร์ติดต่อ: 
0-55711-551
ผู้ประสานงาน: 
นายสำราญ มหบุญพาชัย ประธานมูลนิธิ
กิจกรรมและโครงการ: 
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ช่วยเหลือผู้ยากจน ผู้ประสบภัยบนท้องถนนและอื่นๆร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณะประโยชน์
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ