มูลนิธิการศึกษาและสงเคราะห์

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิการศึกษาและสงเคราะห์
ที่อยู่: 
โรงเรียนสระแก้ว หมู่ 2 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว
จังหวัด: 
สระแก้ว
ผู้ประสานงาน: 
นายกวี สุขกุล, นางสำรวย บัวคำศรี
กิจกรรมและโครงการ: 
จัดเป็นทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวันช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนฯจัดเป็นทุนรางวัลประจำปี ร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน