มูลนิธิครูกรึก ศักดิ์เศรษฐ์

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิครูกรึก ศักดิ์เศรษฐ์
ที่อยู่: 
โรงเรียนบ้านห้วยหาร หมู่ที่ 4 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัด: 
นครศรีธรรมราช
เบอร์ติดต่อ: 
075-497047
ผู้ประสานงาน: 
นายสมพร ไหมบุญแก้ว กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมและโครงการ: 
สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ บริจาคเงิน บริจาคสิ่งของ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ