มูลนิธิคนบ่อว้า

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิคนบ่อว้า
ที่อยู่: 
วัดห้วยซ้อ ต.หมอเมือง อ.แม่ตริม จ.น่าน
จังหวัด: 
น่าน
เบอร์ติดต่อ: 
081-5302638, 054-769230
ผู้ประสานงาน: 
พระครูพิพิธนันทคุณ ประธานมูลนิธิฯ
กิจกรรมและโครงการ: 
จัดสวัสดิการสังคม สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ