มูลนิธิคณะศรีชุมพาบาล

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิคณะศรีชุมพาบาล
ที่อยู่: 
เลขที่ 3/199 หมู่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
จังหวัด: 
ชลบุรี
กิจกรรมและโครงการ: 
ดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับการสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน ในชุมชน โดยเฉพาะเด็ก สตรี เยาวชน ทั้งด้านการศึกษา การสาธารณสุขและด้านสิ่งแวดล้อมอัน เป็นการดำเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ