มูลนิธิคุณแม่เหน่อเทพกรรมการ จ.ฉะเชิงเทรา

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิคุณแม่เหน่อเทพกรรมการ จ.ฉะเชิงเทรา
ที่อยู่: 
โรงเรียนวัดคลองสวน จ.ฉะเชิงเทรา
จังหวัด: 
ฉะเชิงเทรา
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ