มูลนิธิคุณแม่ประไพและเพื่อน

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิคุณแม่ประไพและเพื่อน
ที่อยู่: 
มูลนิธิคุณแม่ ประไพและเพื่อน 107 ม.3 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ นราธิวาส
จังหวัด: 
นราธิวาส
เบอร์ติดต่อ: 
073-581166
ผู้ประสานงาน: 
น.ส.สมจิตต์ แก้วประสทธิ์ เลขานุการมฺลนิธิ
กิจกรรมและโครงการ: 
เป็นองค์กรที่ให้การช่วยเหลือเด็ก เยาวชนที่ขาด แคลนทุนการศึกษาและมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่เด็กนักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์ อาสาให้การบริการช่วยเหลือ ผู้อื่น
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน