มูลนิธิคุณพ่อเรย์

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิคุณพ่อเรย์
ที่อยู่: 
440 หมู่ 9 ตู้ปณ.15 ถ.สุขุมวิท กม.145 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
จังหวัด: 
ชลบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
0-3871-6628
เบอร์แฟกซ์: 
0-3871-6629
กิจกรรมและโครงการ: 
ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือกลุ่มคนด้อยโอกาส ส่งเสริมให้การศึกษาและฝึกอาชีพ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ส่งเสริมวิชาชีพ