มูลนิธิฉะเชิงเทราเพื่อการพัฒนา จ.ฉะเชิงเทรา

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิฉะเชิงเทราเพื่อการพัฒนา จ.ฉะเชิงเทรา
ที่อยู่: 
บ้านห้วยหิน ต.ห้วยน้ำใส อ.สนามชัยเขต
จังหวัด: 
ฉะเชิงเทรา
เบอร์ติดต่อ: 
038-511613, 038-511614
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สตรี สิทธิสตรี
คนชรา ผู้ยากไร้
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ