มูลนิธิจำเนียร สวาสดิ์

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิจำเนียร สวาสดิ์
ที่อยู่: 
เลขที่ 58 ถนนอรรถวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
จังหวัด: 
นครสวรรค์
เบอร์ติดต่อ: 
0-56-219888
ผู้ประสานงาน: 
นางอารีรัตน์ สุวรรณปรีชา (เจ้าหน้าที่ธุรการ 5)
อีเมลล์: 
Sawan@str.go.th
กิจกรรมและโครงการ: 
ให้เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน ที่ศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับพยาบาลที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ สนับสนุนเครื่องมือแพทย์แก่สถานพยาบาลบริจาคเงินทุนการศึกษา บริจาคเครื่องมือแพทย์
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน