มูลนิธิจันดีการศึกษา

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิจันดีการศึกษา
ที่อยู่: 
171 หมู่ 9 ถนนจันดีบ้านส้อง ตำบลไสหร้าอำเภอฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช
จังหวัด: 
นครศรีธรรมราช
เบอร์ติดต่อ: 
075-486247
ผู้ประสานงาน: 
นายจีรวัฒน์ จิรัตน์ฐิกุล ประธานมูลนิธิ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ