มูลนิธิชินบัญชร

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิชินบัญชร
ที่อยู่: 
147/32 หมู่ที่ 1 ถนนอิสระวัฒนา-ปลายทอน ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัด: 
นครศรีธรรมราช
เบอร์ติดต่อ: 
075-536539
ผู้ประสานงาน: 
นายปิติ ชุมทอง ประธานมูลนิธิ
กิจกรรมและโครงการ: 
อบรมปลูกฝังฟื้นฟูคุณธรรมจริยธรรม ให้ความรู้ด้านศาสนาวัฒนธรรม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ศิลปวัฒนธรรม
ศาสนา จริยธรรม