มูลนิธิชัยสมรภูมิ

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิชัยสมรภูมิ
ที่อยู่: 
169 ถนนพัฒนาการตูขาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัด: 
นครศรีธรรมราช
เบอร์ติดต่อ: 
075-341948
ผู้ประสานงาน: 
พ.ต.อ.ภักดี ภักดีกุล
กิจกรรมและโครงการ: 
มอบทุนการศึกษาส่งเสริมการทำความดีของวีรชน ส่งเสริมด้านกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม บริจาคเงิน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ศิลปวัฒนธรรม