มูลนิธิดวงกนก สินธุรงค์

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิดวงกนก สินธุรงค์
ที่อยู่: 
1667/2 ถนนราชดำเนิน ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัด: 
นครศรีธรรมราช
เบอร์ติดต่อ: 
075-356594
ผู้ประสานงาน: 
นางยุวดี ตรีสัตยพันธุ์ ประธานมูลนิธิ
กิจกรรมและโครงการ: 
มอบทุนการศึกษา
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน