มูลนิธิดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา
ที่อยู่: 
52/702 ม.เมืองเอก พหลโยธิน 87 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
จังหวัด: 
ปทุมธานี
เบอร์ติดต่อ: 
02-9977977
อีเมลล์: 
pbf46@ji-net.com
เว็บไซต์: 
www.pbf.or.th
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
เทคโนโลยี สารสนเทศ
พัฒนาชุมชนและชนบท
รับบริจาคเงิน สิ่งของ

บริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นสำหรับเด็กเล็กและเด็กโต
บริจาคสิ่งของขาดแคลน อาหาร ของใช้ประจำวัน หนังสือ เครื่องเขียนและอุปกรณ์กีฬา
บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใหม่/ใช้แล้วและ software  รวมทั้งบริจาคเงินเพื่อนำไปซ่อม / ซื้อคอมพิวเตอร์และ software

ครูอาสาอบรมนักเรียนตามชนบทเรื่องเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
รับอาสาสมัครเพื่อไปอบรมครูและนักเรียนตามชนบทให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ software ได้  รวมทั้งบริจาค อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใหม่/ใช้แล้วและ software   และบริจาค เงิน เพื่อนำไปซ่อม / ซื้อคอมพิวเตอร์และ software