มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจน จ.ฉะเชิงเทรา

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจน จ.ฉะเชิงเทรา
ที่อยู่: 
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
จังหวัด: 
ฉะเชิงเทรา
เบอร์ติดต่อ: 
038-511411
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ชีวิตและสุขภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ