มูลนิธินราประชานุกูล

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธินราประชานุกูล
ที่อยู่: 
ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.บางนาค อ.เมือง นราธิวาส
จังหวัด: 
นราธิวาส
เบอร์ติดต่อ: 
073-511840
ผู้ประสานงาน: 
นายสาทร สุรณัฐกุล
กิจกรรมและโครงการ: 
เป็นองค์กรที่ให้ความรู้แก่เด็กเยาวชน ผู้พิการ และผู้สูงอายุที่ยากจนและด้อยโอกาส และ จัดอบรมฝึกอาชีพ อาสาเป็นผู้อบรม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ