มูลนิธิธัญวิทยา

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิธัญวิทยา
ที่อยู่: 
104/1 หมู่3ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด: 
ปทุมธานี
เบอร์ติดต่อ: 
02-577-2707
ผู้ประสานงาน: 
นายมงคล เกียรติสมชาย เลขาธิการมูลนิธิ
กิจกรรมและโครงการ: 
บริจาคเงินมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนอยากจนนักเรียนดี - บริจาคเป็นสิ่งของ โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนยากจนมอบอุปกรณ์การเรียน เครื่อนุ่งหุมเสื้อผ้าแก่นักเรียนยากจน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ศิลปวัฒนธรรม

1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาในโรงเรียนธัญวิทยา
2. จัดการศึกษาให้แก่เด็กก่อนวัยเรียนตั้งแต่อายุ 6-15ปี
3. จัดหาทุนการศึกษา อุปกรณืการเรียนเสือผ้า  ให้แก่นักเรียนอยากจน
4. จัดทำอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนรับประทานทุกวันวัน
5. จัดให้มีแพทย์และพยาบาลทำการ