มูลนิธิดารุสสาลาม

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิดารุสสาลาม
ที่อยู่: 
7 เทศบาล 8 ซ.2 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ นราธิวาส
จังหวัด: 
นราธิวาส
เบอร์ติดต่อ: 
073-671203, 086-2974639
ผู้ประสานงาน: 
นายนิสิต จิยี่งอ ผู้ช่วยเลขานุการ
กิจกรรมและโครงการ: 
ส่งเสริมการศึกษาทั้งด้านศาสนา และสามัญ รวมทั้งวิชาชีพ และช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ยากจนและบริการทาง อาสาให้ความรู้ และบริการทางสังคม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ศิลปวัฒนธรรม