มูลนิธิประชา ร่วมใจ

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิประชา ร่วมใจ
ที่อยู่: 
38/1 ถนนอัครวิถี หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัด: 
นครศรีธรรมราช
ผู้ประสานงาน: 
นายอมรรัตน์ แก้วประจุ หัวหน้าศูนย์วิทยุ
กิจกรรมและโครงการ: 
บริจาคเงิน บริจาคสิ่งของ บริการรถ,แรงงาน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ