มูลนิธิบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่อยู่: 
วัดม่วยต่อ ถ.ผดุงม่วยต่อ ต.จองคำอ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
จังหวัด: 
แม่ฮ่องสอน
เบอร์ติดต่อ: 
053-612020
ผู้ประสานงาน: 
นายโชติ พรามณพล
กิจกรรมและโครงการ: 
บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนของคน ในสังคมจากสาธารณภัย อาสาสมัครป้องกันบรรเทาสาธารณภัยการบริจาคเงิน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ