มูลนิธิปึงเถ่ากง ซินจงน่าน

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิปึงเถ่ากง ซินจงน่าน
ที่อยู่: 
โรงเรียนซินจง 99/1 ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
จังหวัด: 
น่าน
เบอร์ติดต่อ: 
054-710180
ผู้ประสานงาน: 
นายอุดม เกสโรทยาน ประธานมูลนิธิ
อีเมลล์: 
wiphawa@hotmail.com
กิจกรรมและโครงการ: 
สงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสช่วยเหลือสาธารณกุศล
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน

pakkredbabieshome@hotmail.com